19-22 Eylül 2019

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA "KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

PANELİSTLER

Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Reşat GENÇ (Moderatör)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU- Hacettepe Üniversitesi "Adalar Türklüğünün Kuva-yı Milliye'deki Rolü Bağlamında Dr. Fazıl Doğan"

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY- Marmara Üniversitesi "Milli Mücadelede Balıkesir’in Stratejik Önemi"

Prof. Dr. Engin BERBER- Ege Üniversitesi "Yunan Ordusu Anadolu'da: İmkansızın Peşinde Telef Olan Bir Suç Makinesini Tanımak"

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU- Hacettepe Üniversitesi "Milli Mücadele’nin Amansız Karşıtlarından Ahmet Anzavur’un Balıkesir Yöresindeki Faaliyetleri ve Akıbeti"

Emekli Öğr. Gör. Aydın AYHAN "Mücahidleri Cepheye Sevk ve Propaganda"

Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bayram BAYRAKTAR "Millî Mücadele’de Bir Millî Halk Ayaklanması Olarak Kuva-yi Millîye Üzerine Tarihsel ve Kuramsal Bir Yaklaşım"

Prof. Dr. Selma YEL- Gazi Üniversitesi "Büyük Taarruz Sonucundaki Takip Harekatında Balıkesir ve II. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa"

Prof. Dr. M. Derviş KILINÇKAYA- Hacettepe Üniversitesi "Milli Mücadelenin Askeri Stratejisinde Balıkesir"

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ- Gazi Üniversitesi "Balıkesir'de Istiklal-i Osmanlı Kutlamaları"

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ- Gazi Üniversitesi "Milli Mücadele Döneminde Türk Dünyası"

E. Korg. Mehmet ŞANVER "Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir ve Havacılar"

Devlet Sanatçısı Ozan SAĞDIÇ- Fotoğraf Sanatçısı