19-22 Eylül 2019

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA "KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM HAKKINDA

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA

“KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR”

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 

Sempozyum Hakkında

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından 19-22 Eylül 2019 tarihlerinde Balıkesir’de yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımlarıyla MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA “KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Türk Milli Mücadelesi Osmanlı Devleti açısından bir ölüm fermanı olarak değerlendirilen 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalanmasından hemen sonra başladı. 1919 yılı ise Milli Mücadele’nin etkili örgütlenmesini en önemli sürecidir. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Trakya’da birbirinden bağımsız olarak, müdafaa-i hukuk anlayışında pek çok dernek kurulmuştu. Birçoğu, İttihatçıların Balkan savaşı sırasında kurup ülke genelinde örgütledikleri Müdafaa-i Milliye cemiyetlerinden tecrübeli kişiler, Batı Anadolu’da da kongreler düzenleyip çalışmalar yürüttüler. Böyle bir örgütlenme İzmir’in işgalinden bir gün sonra Balıkesir’de de görüldü. 16 Mayıs 1919’da Okuma Yurdu toplantısından sonra, bir mevlit bahanesiyle 19 Mayıs 1919 tarihinde Alaca Mescit toplantısı Balıkesir’deki örgütlenmenin ilk ciddi adımlarıdır. “Balıkesir Hareket-i Milliye Redd-i İlhak Hey’eti” adıyla bu oluşum Balıkesir’de dört mahalli kongre toplanmış, Hacim Muhittin Çarıklı başkanlığında Alaşehir Kongresi ile örgütlenme bölgesel bir nitelik kazanmıştır.

 

Batı Anadolu’da genişleyen Yunan işgalinin önünde, Ayvalık’tan başlayıp Bergama, Savaştepe, Soma, Akhisar, Salihli ve Nazilli’ye uzanan cephelerin sevk ve idaresinin şerefi Balıkesir’e aittir. 15 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak, İngilizlerin Sevr taslağını Osmanlı Hükümeti’ne kabul ettirmek amacıyla başlattırdıkları 22 Haziran 1920 genel Yunan taarruzu sonucu, Balıkesir’in işgale uğradığı 30 Haziran 1920 tarihine kadar bir yılı aşan bir süre Yunan ilerleyişinin durdurulması şerefi de yine Balıkesir’indir. Bu direniş Ankara’da TBMM Hükümeti’nin toparlanması ve düzenli ordulara geçme çalışmalarına zaman kazandırmıştır.  Bu bakımdan Milli Mücadele’de Balıkesir’deki kuva-yı milliye çalışmaları sadece Balıkesir’i ilgilendiren mahalli faaliyetler değil, Türkiye genelindeki mücadeleye katkı sağlayan en önemli faaliyetlerden birisidir. 

 

2019 yılı bütün bu önemli olayların 100. yılı olması sebebiyle Mondros Mütarekesi’nden başlayan Milli Mücadele sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde günümüze kadar Balıkesir şehri odaklı tarihi, siyasi, dini, edebi, coğrafi, kültürel, sosyo-ekonomik ve turizm içerikli konuların bu sempozyumda yeni yorum ve bulgulara dayalı tebliğlerle ele alınıp incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.