19-22 Eylül 2019

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA "KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM KONULARI

• Milli Mücadele Dönemi Balıkesir

• Balıkesir’de Kuva-yı Milliye

• Balıkesir Kongreleri

• Kuva-yı Milliye Cepheleri

• Milli Mücadele Kahramanları

• Balıkesir Coğrafyası

• Osmanlı Fetihlerinden Önce Balıkesir ve Çevresi

• Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Döneminde Balıkesir

• Balıkesir ve Çevresine Göçler

• Seyahatnamelerde Balıkesir

• Balıkesir Bölgesi Vakıfları

• Yakınçağ Dönemi Balıkesir

• Ticaret, Ekonomi ve Ulaşım

• Nüfus ve Nüfus Hareketleri

• Toplumsal Yapı

• Cumhuriyet Dönemi

• Sağlık Hizmetleri ve Kurumları

• Spor

• Balıkesir Basın

• Plastik Sanat ve Mimari

• Şehirleşme ve Şehir Kültürü

• Tarihsel Yapılar

• Balıkesir’de Tarihi Şahsiyetler

• Balıkesir ve Çevresinde Dil ve Edebiyat Çalışmaları

• Balıkesir ve Çevresinde Halk Kültürü

• Balıkesir ve Çevresinde El Sanatları

• Balıkesir ve Çevresinde Ticaret, Ekonomi ve Turizm